بیست و یکمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت تهران۱۴۰۰ (TIIE)

نمایشگاه صنعت

نمایشگاه بین المللی صنعت تهران (TIIE) از 18 الی 21 مهر ۱400 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی شهر تهران کشور ایران برگزار می گردد. نمایشگاه بین المللی صنعت تهران یکی از وسیع ترین و گسترده ترین رویدادهای صنعتی و بازرگانی ایران می باشد.