فولادهای هادی حرارت

فولاد های هادی حرارتی

فولادهای هادی حرارت (Heating Conductor Steels)

*مقدمه

فولادهای هادی حرارت با توجه به ترکیب شیمیایی خاص آن ها بیشتر به جهت خواص فیزیکی مورد توجه هستند. این فولادها قابلیت رسانایی حرارتی بالایی دارند و تا دماهای بالا که در بعضی گریدها به 1300 درجه ی سانتی گراد نیز می رسد، به کار می روند. با در نظر گرفتن مقدار بالای کرم در همه ی فولادها می توان آن ها را فولاد زنگ نزن در نظر گرفت.

کاربرد اصلی آن ها برای ساخت ترموکوپل ها، کاتالیست اگزوز دود و قطعات کوره است.

دسته ­بندی

فولادهای رسانای حرارت را برحسب عناصر اصلی موجود در ترکیب شیمیایی می توان به دو دسته تقسیم کرد.

کرم و آلومینیوم دار

حداقل 14 درصد کرم و حداقل 4 درصد آلومینیوم در ترکیب شیمیایی آن ها وجود دارد.

کرم و نیکل دار

حداقل 20 درصد کرم و همین مقدار نیکل در ترکیب شیمیایی آن ها وجود دارد.

استانداردها

استانداردهای DIN 17470 و DIN 59470 مربوط به خواص و ویژگی های آلیاژهای هادی حرارت هستند. برخی از معروف ترین آن ها بر حسب دسته بندی فوق عبارت اند از:

WN 1.4725، WN 1.4765، WN 1.4767

WN 1.4843, WN 1.4860