فولاد مخازن هیدروژن تحت فشار بالا

فولاد مخازن هیدروژن تحت فشار بالا

فولاد مخازن هیدروژن تحت فشار بالا (Steel For High Pressure Hydrogenation Vessels)

مقدمه

فولاد مخازن هیدروژن تحت فشار بالا جزء فولادهای آلیاژی و کم کربن است که در مقابل فشار و دمای بالا و همچنین تردی هیدروژنی و ترک هیدروژنی مقاوم هستند و از خاصیت جوش پذیری خوبی نیز برخوردار هستند. علاوه بر آن مقاومت به خوردگی، مقاومت به خزش و چقرمگی نیز با افزایش مقدار عناصر آلیاژی در این فولادها بیشتر می شوند. اکسیژن زدایی در حین تولید بسیار مهم بوده و این فولادها به صورت کاملاً کشته شده عرضه می گردند. عملیات حرارتی مورد استفاده در اکثر موارد عملیات نرماله کردن است. زیرا سختی و استحکام بالا می تواند خطر تردی هیدروژنی را افزایش دهد و لذا محدودیت هایی در این مورد وجود دارد که باید انتخاب مواد مطابق با استاندارد NACE 0175 و طراحی مطابق با استاندارد ASME SEC VIII رعایت گردد.

طبیعی است که فرایند انتخاب مواد و طراحی متناسب با ترکیب شیمیایی و کیفیت سیال، فشار کاری و دمای آن و سایر عوامل محیطی انجام می گیرد.

دسته­ بندی

فولادهای مخازن هیدروژن دسته بندی خاصی ندارند، اما می توان با توجه به مقدار عناصر آلیاژی موجود، آن ها را به دو دسته ی فولادهای کم آلیاژ و پرآلیاژ تقسیم کرد. لازم به ذکراست که مجموع عناصر آلیاژی در فولادهای کم آلیاژ کمتر از 5 در صد و در فولادهای پرآلیاژ بیشتر از آن می باشد.

استانداردها

استانداردهای DIN 17176 و BS EN 10216-2 مربوط به خواص و ویژگی های فولادهای مخازن هیدروژن می باشند. برخی از معروف ترین آن ها در استاندارد آلمانی طبق دسته بندی فوق عبارت اند از:

WN 1.0348, WN 1.0471, WN 1.5415, WN 1.7218, WN 1.7335, WN 1.7375, WN 1.7380, WN 1.7381, WN 1.7779

WN 1.4922, WN 1.7362, WN 1.7386, WN 1.4903, WN 1.4901, WN 1.4905