فولاد اکستروژن سرد

AISI 9315

AISI 9315

فولاد AISI 9315 جزء فولادهای آلیاژی کم کربن (سمانته) است که از طرفی قابلیت کربن دهی و سخت کاری سطحی داشته و از سویی دیگر با توجه به وجود عناصر نیکل و کرم از تافنس و استحکام مناسب در مغز قطعه برخوردار است. همچنین عنصر ...

ASTM A694

ASTM A694

فولادASTM A694 Grade F42 جزء فولادهای فورج است که برای ساخت قطعات خاص از جمله فلنج، فیتینگ، ولو و سایر قطعات مشابه مورد استفاده در خطوط لوله و برای کاربرد در فشارهای بالا طراحی شده است. جهت اطمینان از استحکام و مقاومت در برابر فشارهای ...

ASTM A350

ASTM A350

فولادASTM A350 Grade LF2 Class 1 جزء فولادهای کم آلیاژ و کم کربن محسوب می شود. این آلیاژ جهت کار در دماهای بسیار پایین طراحی شده است که با توجه به امکان ترد شدن آلیاژ در این دماها، حفظ تافنس و چقرمگی از اهمیت بالایی ...

WN 1.5026

WN 1.5026

فولاد DIN WN 1.5026 یا DIN 55Si7 در دسته فولادهای کم آلیاژ قرار می گیرد. مقدار بالای عناصر کربن و سیلیسیم در بین عناصر تشکیل دهنده، مهمترین ویژگی این فولاد است که باعث ایجاد خاصیت کشسانی و برگشت پذیری در آن می گردد. همین ...

WN 1.6523

WN 1.6523

فولاد WN 1.6523 یا DIN 20NiCrMo2 از جمله فولادهای کم آلیاژ سمانته است که از طریق عملیات سخت کاری سطحی (کربن¬دهی) می توان سطح آن را سخت کرد. وجود همزمان عناصر کرم، نیکل و مولیبدن باعث افزایش استحکام، سختی پذیری، چقرمگی و مقاومت حرارتی ...

WN 1.7131

WN 1.7131

فولاد WN 1.7131 یا DIN 16MnCr5 از دسته فولادهای سمانتاسیون (کم کربن) است که قابلیت سختکاری سطحی از طریق کربن دهی دارد. پس از این عملیات مغز قطعه نرم باقی می¬ماند، در حالی که یک لایه سخت و مقاوم به سایش و اصطکاک در ...

WN 1.6580

WN 1.6580

فولاد WN 1.6580یا DIN 30CrNiMo8 معروف به VCN 200 جزء فولادهای آلیاژی عملیات حرارتی پذیر (کوئنچ-تمپر) با استحکام بالا و مقاوم به خستگی برتر نسبت به سایر فولادهای VCN است. این فولاد جهت ساخت شفت ها و محورهای استحکام بالا در صنایع خودرو و ...

WN 1.5919

WN 1.5919

فولاد WN 1.5919 یا DIN 15CrNi6 از جمله فولادهای کم آلیاژ سمانته محسوب می شود. مقدار کم کربن در این آلیاژ باعث ایجاد قابلیت عملیات حرارتی سختکاری سطحی می شود. از طرفی وجود مقادیر قابل توجه عناصر آلیاژی کرم و نیکل در ترکیب شیمیایی ...

WN 1.7218

WN 1.7218

فولاد DIN WN 1.7218 یا DIN 25CrMo4 از جمله فولادهای آلیاژی عملیات حرارتی پدیر است که قابلیت استحکام بخشی از طریق عملیات کوئنچ-تمپر را دارد. این فولاد به دلیل وجود عنصر مولیبدن تا حدی مقاومت حرارتی نیز از خود نشان می دهد و در ...

WN 1.7220

WN 1.7220

فولاد DIN WN 1.7220 یا DIN 34CrMo4 در دسته فولادهای آلیاژی قرار می گیرد که با توجه به مقدار متوسط عنصر کربن در ترکیب شیمیایی می توان با عملیات کوئنچ تمپر به آن استحکام بخشید. این فولاد برای ساخت قطعاتی که تحت بارهای ثابت ...