فولاد ساختمانی مقاوم در دمای بالا

WN 1.7380

WN 1.7380

فولاد DIN WN 1.7380 یا DIN 10CrMo9 10 در دسته فولادهای آلیاژی قرار می گیرد که برای ساخت قطعات کارشده و فورج مقاوم به دما و فشار بالا مثل فلنج ها و فیتینگ ها و مبدل های حرارتی و قطعات دیگ بخار (بویلر)، مخازن ...

WN 1.8070

WN 1.8070

فولاد DIN WN 1.8070 یا DIN 21CrMoV5-11 جزء آلیاژهای با خواص بسیار مطلوب مهندسی به حساب می آید. با توجه به وجود عناصر کرم، مولیبدن و وانادیم در ترکیب شیمیایی این آلیاژ، مقاومت به خزش و حرارت آن بالا بوده و برای ساخت قطعات ...

WN 1.7709

WN 1.7709

فولاد DIN WN 1.7709 یا DIN 21CrMoV57 در دسته فولادهای آلیاژی مقاوم به حرارت قرار می گیرد. عنصر کرم و نیکل باعث افزایش استحکام، سختی پذیری، چقرمگی، مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی شده و وجود عناصر وانادیم و مولیبدن در این فولاد باعث افزایش ...

WN 1.7711

WN 1.7711

فولاد DIN WN 1.7711 یا DIN 40CrMoV47 در گروه فولادهای آلیاژی مقاوم به حرارت قرار می گیرد. این فولاد با توجه به وجود عناصر مولیبدن و وانادیم مقاوم به خزش می باشد و استحکام خود را در دماهای بالا حفظ می کند و لذا ...