فولاد ساختمانی مقاوم در دمای بالا

WN 1.1191

WN 1.1191

فولاد DIN WN 1.1191 یا DIN Ck45 از دسته فولادهای کربن بالای عملیات حرارتی پذیر است که با انجام عملیات کوئنچ و تمپر می توان به آن استحکام بخشید. این فولاد جزء فولادهای ارزان، در دسترس و پرکاربرد با سختی و مقاومت به سایش ...

WN 1.1181

WN 1.1181

فولاد DIN WN 1.1181 یا DIN Ck35 جزء فولادهای ساده ی کربن متوسط است. وجود مقدار قابل توجه کربن در این فولاد باعث می¬شود که این فولاد عملیات حرارتی پذیر تلقی شده و بتوان با عملیات مناسب کوئنچ تمپر استحکام و سختی آن را ...

WN 1.7380

WN 1.7380

فولاد DIN WN 1.7380 یا DIN 10CrMo9 10 در دسته فولادهای آلیاژی قرار می گیرد که برای ساخت قطعات کارشده و فورج مقاوم به دما و فشار بالا مثل فلنج ها و فیتینگ ها و مبدل های حرارتی و قطعات دیگ بخار (بویلر)، مخازن ...

WN 1.8070

WN 1.8070

فولاد DIN WN 1.8070 یا DIN 21CrMoV5-11 جزء آلیاژهای با خواص بسیار مطلوب مهندسی به حساب می آید. با توجه به وجود عناصر کرم، مولیبدن و وانادیم در ترکیب شیمیایی این آلیاژ، مقاومت به خزش و حرارت آن بالا بوده و برای ساخت قطعات ...

WN 1.7709

WN 1.7709

فولاد DIN WN 1.7709 یا DIN 21CrMoV57 در دسته فولادهای آلیاژی مقاوم به حرارت قرار می گیرد. عنصر کرم و نیکل باعث افزایش استحکام، سختی پذیری، چقرمگی، مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی شده و وجود عناصر وانادیم و مولیبدن در این فولاد باعث افزایش ...

WN 1.7711

WN 1.7711

فولاد DIN WN 1.7711 یا DIN 40CrMoV47 در گروه فولادهای آلیاژی مقاوم به حرارت قرار می گیرد. این فولاد با توجه به وجود عناصر مولیبدن و وانادیم مقاوم به خزش می باشد و استحکام خود را در دماهای بالا حفظ می کند و لذا ...