فولاد سوپاپ

AISI 9315

AISI 9315

فولاد AISI 9315 جزء فولادهای آلیاژی کم کربن (سمانته) است که از طرفی قابلیت کربن دهی و سخت کاری سطحی داشته و از سویی دیگر با توجه به وجود عناصر نیکل و کرم از تافنس و استحکام مناسب در مغز قطعه برخوردار است. همچنین عنصر ...

ASTM A694

ASTM A694

فولادASTM A694 Grade F42 جزء فولادهای فورج است که برای ساخت قطعات خاص از جمله فلنج، فیتینگ، ولو و سایر قطعات مشابه مورد استفاده در خطوط لوله و برای کاربرد در فشارهای بالا طراحی شده است. جهت اطمینان از استحکام و مقاومت در برابر فشارهای ...

ASTM A350

ASTM A350

فولادASTM A350 Grade LF2 Class 1 جزء فولادهای کم آلیاژ و کم کربن محسوب می شود. این آلیاژ جهت کار در دماهای بسیار پایین طراحی شده است که با توجه به امکان ترد شدن آلیاژ در این دماها، حفظ تافنس و چقرمگی از اهمیت بالایی ...