فولاد عملیات حرارتی پذیر

GOST 380

GOST 380

فولادGOST St3sp از جمله فولادهای ساده ی کم کربن است که می تواند مقادیر جزئی عناصر آلیاژی نیز داشته باشد و مناسب برای ساخت قطعات به شکل نیمه نهایی در صنایع و سازه ها که تحت بارگذاری متوسط هستند، می باشد. این فولاد جوش پذیر ...

GOST 380

GOST 380

فولادGOST St5sp از جمله فولادهای ساده¬ی کم کربن و جوش پذیر است که می تواند مقادیر جزئی عناصر آلیاژی نیز داشته باشد و مناسب برای ساخت قطعات به شکل نیمه نهایی است. این آلیاژ برای ساخت پیچ و مهره، شفت، محور، بوشینگ، پین، اهرم، فلنج، ...

WN 1.1221

WN 1.1221

فولاد DIN WN 1.1221 یا DIN Ck60 جزء فولادهای کربن بالا محسوب شده و در دسته فولادهای فنر جای می گیرد. این آلیاژ قابلیت سخت شدن از طریق عملیات حرارتی کوئنچ تمپر را دارا می باشد. این فولاد به روش نورد گرم تولید می ...

WN 1.1203

WN 1.1203

فولاد DIN WN 1.1203 یا DIN Ck55 از جمله فولادهای با کربن بالا است و جزء فولادهای فنر محسوب می شود. کربن بالا می تواند باعث تشکیل فاز ترد مارتنزیت پس از عملیات حرارتی کوئنچ گردد و لذا جهت افزایش چقرمگی و کاهش تردی، ...

WN 1.1191

WN 1.1191

فولاد DIN WN 1.1191 یا DIN Ck45 از دسته فولادهای کربن بالای عملیات حرارتی پذیر است که با انجام عملیات کوئنچ و تمپر می توان به آن استحکام بخشید. این فولاد جزء فولادهای ارزان، در دسترس و پرکاربرد با سختی و مقاومت به سایش ...

WN 1.1181

WN 1.1181

فولاد DIN WN 1.1181 یا DIN Ck35 جزء فولادهای ساده ی کربن متوسط است. وجود مقدار قابل توجه کربن در این فولاد باعث می¬شود که این فولاد عملیات حرارتی پذیر تلقی شده و بتوان با عملیات مناسب کوئنچ تمپر استحکام و سختی آن را ...

WN 1.1151

WN 1.1151

فولاد DIN WN 1.1151 یا DIN Ck22 جزء فولادهای کربنی کوئنچ-تمپر با استحکام متوسط محسوب می شود که می توان با عملیات حرارتی کوئنچ و تمپر در شرایط و دمای مناسب خواص استحکامی آن را بهبود بخشید. این فولاد معمولاً پرکاربرد بوده و در ...

WN 1.6580

WN 1.6580

فولاد WN 1.6580یا DIN 30CrNiMo8 معروف به VCN 200 جزء فولادهای آلیاژی عملیات حرارتی پذیر (کوئنچ-تمپر) با استحکام بالا و مقاوم به خستگی برتر نسبت به سایر فولادهای VCN است. این فولاد جهت ساخت شفت ها و محورهای استحکام بالا در صنایع خودرو و ...

WN 1.7218

WN 1.7218

فولاد DIN WN 1.7218 یا DIN 25CrMo4 از جمله فولادهای آلیاژی عملیات حرارتی پدیر است که قابلیت استحکام بخشی از طریق عملیات کوئنچ-تمپر را دارد. این فولاد به دلیل وجود عنصر مولیبدن تا حدی مقاومت حرارتی نیز از خود نشان می دهد و در ...

WN 1.8159

WN 1.8159

فولاد DIN WN 1.8159 یا DIN 50CrV4 معروف به فولاد CRV در رده ی فولادهای فنر آلیاژی با امکان عملیات کوانچ تمپر جای می گیرد که همزمان استحکام بالا، تافنس، الاستیسیته، مقاومت به سایش و خوردگی، تنش پذیری و شکل پذیری مورد نیاز برای ...