فولاد فنر

W 1.2007

W 1.2007

فولادDIN WN 1.2007 یا DIN 70Cr2 یک فولاد ابزار کم آلیاژ است که عناصر کربن و کرم مهمترین عناصر تشکیل دهنده ی آن هستند. وجود همزمان این عناصر باعث تشکیل فاز سخت کاربیدی شده که منجر به ایجاد قابلیت سختی پذیری سطحی و عمقی ...

WN 1.1275

WN 1.1275

فولاد DIN WN 1.1275 یا DIN Ck100 از جمله فولادهای فنر کربنی با قابلیت عملیات حرارتی محسوب می شود. مقدار بسیار بالای کربن در این آلیاژ باعث می شود سختی و مقاومت به سایش آن به مقدار قابل توجهی افزایش یابد و از اینرو ...

WN 1.1269

WN 1.1269

فولاد DIN WN 1.1269 یا DIN Ck85 در دسته فولادهای فنر با کربن بالا قرار می گیرد. خاصیت الاستیسیته خوب (مدول الاستیک بالا) در این آلیاژ باعث شکل پذیری و ایجاد حالات ارتجاعی در آن شده که با در نظر گرفتن قیمت ارزان و ...

WN 1.1221

WN 1.1221

فولاد DIN WN 1.1221 یا DIN Ck60 جزء فولادهای کربن بالا محسوب شده و در دسته فولادهای فنر جای می گیرد. این آلیاژ قابلیت سخت شدن از طریق عملیات حرارتی کوئنچ تمپر را دارا می باشد. این فولاد به روش نورد گرم تولید می ...

WN 1.7701

WN 1.7701

فولاد DIN WN 1.7701 یا DIN 51CrMoV4 در دسته فولادهای آلیاژی خوش تراش یا اتومات قرار می گیرد. مقدار بالای عنصر کربن باعث ایحاد قابلیت استحکام بخشی از طریق عملیات حرارتی کوئنچ تمپر می گردد و با توجه به حضور عناصر آلیاژی کاربیدزا، سختی ...

WN 1.8159

WN 1.8159

فولاد DIN WN 1.8159 یا DIN 50CrV4 معروف به فولاد CRV در رده ی فولادهای فنر آلیاژی با امکان عملیات کوانچ تمپر جای می گیرد که همزمان استحکام بالا، تافنس، الاستیسیته، مقاومت به سایش و خوردگی، تنش پذیری و شکل پذیری مورد نیاز برای ...

WN 1.7176

WN 1.7176

فولاد WN 1.7176 یا DIN 55Cr3 در دسته فولادهای فنر کم آلیاژ جای می گیرد که با استفاده از عملیات کوئنچ تمپر و تشکیل ذرات کاربیدی می توان استحکام و سختی آن را افزایش داد. این فولاد ضریب الاستیسیته (خاصیت برگشت پذیری و ارتجاعی)، ...