فولاد فنر

WN 1.7701

WN 1.7701

فولاد DIN WN 1.7701 یا DIN 51CrMoV4 در دسته فولادهای آلیاژی خوش تراش یا اتومات قرار می گیرد. مقدار بالای عنصر کربن باعث ایحاد قابلیت استحکام بخشی از طریق عملیات حرارتی کوئنچ تمپر می گردد و با توجه به حضور عناصر آلیاژی کاربیدزا، سختی ...

WN 1.8159

WN 1.8159

فولاد DIN WN 1.8159 یا DIN 50CrV4 معروف به فولاد CRV در رده ی فولادهای فنر آلیاژی با امکان عملیات کوانچ تمپر جای می گیرد که همزمان استحکام بالا، تافنس، الاستیسیته، مقاومت به سایش و خوردگی، تنش پذیری و شکل پذیری مورد نیاز برای ...

WN 1.7176

WN 1.7176

فولاد WN 1.7176 یا DIN 55Cr3 در دسته فولادهای فنر کم آلیاژ جای می گیرد که با استفاده از عملیات کوئنچ تمپر و تشکیل ذرات کاربیدی می توان استحکام و سختی آن را افزایش داد. این فولاد ضریب الاستیسیته (خاصیت برگشت پذیری و ارتجاعی)، ...