فولاد ماشین سازی و ساختمانی

GOST 380

GOST 380

فولادGOST St3sp از جمله فولادهای ساده ی کم کربن است که می تواند مقادیر جزئی عناصر آلیاژی نیز داشته باشد و مناسب برای ساخت قطعات به شکل نیمه نهایی در صنایع و سازه ها که تحت بارگذاری متوسط هستند، می باشد. این فولاد جوش پذیر ...

GOST 380

GOST 380

فولادGOST St5sp از جمله فولادهای ساده¬ی کم کربن و جوش پذیر است که می تواند مقادیر جزئی عناصر آلیاژی نیز داشته باشد و مناسب برای ساخت قطعات به شکل نیمه نهایی است. این آلیاژ برای ساخت پیچ و مهره، شفت، محور، بوشینگ، پین، اهرم، فلنج، ...

ASTM A350

ASTM A350

فولادASTM A350 Grade LF2 Class 1 جزء فولادهای کم آلیاژ و کم کربن محسوب می شود. این آلیاژ جهت کار در دماهای بسیار پایین طراحی شده است که با توجه به امکان ترد شدن آلیاژ در این دماها، حفظ تافنس و چقرمگی از اهمیت بالایی ...