زیر گروه عملیات نورد

بررسی علل وجود ترک در محصولات نوردی

بررسی علل وجود ترک در محصولات نوردی

در نورد گرم که یک عملیات ترمومکانیکی محسوب می­شود دو پدیده کارسختی (کاهش سطح مقطع) و کارنرمی (بالا بودن دما در محدوده 70 درصد دمای ذوب) توأم اعمال می­شوند. سرعت حرکت بیلت به همراه سرعت زاویه­ای غلتک­ها کنترل­کننده میزان کارسختی و در مقابل بالا نگه‌داشتن ...