(LF2)

فولادASTM A350 Grade LF2 Class 1 جزء فولادهای کم آلیاژ و کم کربن محسوب می شود. این آلیاژ جهت کار در دماهای بسیار پایین طراحی شده است که با توجه به امکان ترد شدن آلیاژ در این دماها، حفظ تافنس و چقرمگی از اهمیت بالایی برخوردار است. این فولاد برای ساخت قطعات فورج فلنج ها، فیتینگ ها، ولوها و سایر قطعات فورج و ماشینکاری شده مشابه که در خطوط لوله کاربرد دارد، استفاده می شود.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.0%
C-Max
0.3%
Si-Min
0.15%
Si-Max
0.30%
Mn-Min
0.60%
Mn-Max
1.35%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.04%
Cr-Min
0.0%
Cr-Max
0.30%
Ni-Min
0.0%
Ni-Max
0.4%
Mo-Min
0.0%
Mo-Max
0.12%
V-Min
0.0%
V-Max
0.08%
Cu-Min
0.0%
Cu-Max
0.40%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
485MPa
استحکام کششی تا
655MPa
استحکام تسلیم از
250MPa
ازدیاد طول از
22%
کاهش سطح مقطع از
30%
انرژی ضربه
20J
سختی تا
197HB

عملیات حرارتی

کار گرم از
900°C
کار گرم تا
1200°C
نرماله از
860°C
نرماله تا
920°C
سخت کاری از
890°C
سخت کاری تا
960°C
تمپر از
590°C

استانداردها

AISI(USA-SAE)
K03011