(F42)

فولادASTM A694 Grade F42 جزء فولادهای فورج است که برای ساخت قطعات خاص از جمله فلنج، فیتینگ، ولو و سایر قطعات مشابه مورد استفاده در خطوط لوله و برای کاربرد در فشارهای بالا طراحی شده است. جهت اطمینان از استحکام و مقاومت در برابر فشارهای بالا، این قطعات الزاماً باید از طریق فرایند فورج یا آهنگری مواد کارشده در دمای بالا ساخته شود و صرف ماشینکاری متریال خام برای رسیدن به خواص مورد نظر قابل قبول نمی باشد.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.0%
C-Max
0.26%
Si-Min
0.15%
Si-Max
0.35%
Mn-Min
0.0%
Mn-Max
1.40%
P-Min
0.0%
P-Max
0.04%
S-Min
0.0%
S-Max
0.05%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
415MPa
استحکام تسلیم از
290MPa
ازدیاد طول از
20%

عملیات حرارتی

تمپر از
540°C
تمپر تا
665°C

استانداردها