(3SP/PS)

فولادGOST St3sp از جمله فولادهای ساده ی کم کربن است که می تواند مقادیر جزئی عناصر آلیاژی نیز داشته باشد و مناسب برای ساخت قطعات به شکل نیمه نهایی در صنایع و سازه ها که تحت بارگذاری متوسط هستند، می باشد. این فولاد جوش پذیر بوده و به شکل های مختلف مثل گرده، ورق و لوله می تواند برای ساخت قطعات مختلف مثل ریل های راه آهن زمینی و زیرزمینی و دیسک چرخ تراکتور به کار برده شود.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.14%
C-Max
0.22%
Si-Min
0.15%
Si-Max
0.30%
Mn-Min
0.40%
Mn-Max
0.65%
P-Min
0.0%
P-Max
0.04%
S-Min
0.0%
S-Max
0.05%
Cr-Min
0.0%
Cr-Max
0.30%
Ni-Min
0.0%
Ni-Max
0.30%
Cu-Min
0.0%
Cu-Max
0.30%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
370MPa
استحکام کششی تا
480MPa
استحکام تسلیم از
205MPa
ازدیاد طول از
23%
کاهش سطح مقطع از
60%
انرژی ضربه
23J
سختی از
140HB
سختی تا
245HB

عملیات حرارتی

استانداردها

DIN (German)
1.0038
BS(British)
304S15
AFNOR(France)
S235J2G3
UNI (Italy)
S235J2G3
GOST (Russia)
St3sp
PN (Poland)
St3W
SS (Sweeden)
1312