فولادDIN WN 1.2007 یا DIN 70Cr2 یک فولاد ابزار کم آلیاژ است که عناصر کربن و کرم مهمترین عناصر تشکیل دهنده ی آن هستند. وجود همزمان این عناصر باعث تشکیل فاز سخت کاربیدی شده که منجر به ایجاد قابلیت سختی پذیری سطحی و عمقی در اثر عملیات حرارتی می گردد. این آلیاژ در دسته فولادهای فنر طبقه بندی می شود و جهت ساخت قطعات سخت و مقاوم به سایش همچون خرد کن و ساچمه یاتاقان بلبرینگی و رولبرینگی استفاده می شود.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.65%
C-Max
0.70%
Si-Min
0.20%
Si-Max
0.30%
Mn-Min
0.75%
Mn-Max
0.90%
P-Min
0.0%
P-Max
0.03%
S-Min
0.0%
S-Max
0.03%
Cr-Min
0.55%
Cr-Max
0.70%

خواص مکانیکی

عملیات حرارتی

استانداردها