فولاد WN 1.5919 یا DIN 15CrNi6 از جمله فولادهای کم آلیاژ سمانته محسوب می شود. مقدار کم کربن در این آلیاژ باعث ایجاد قابلیت عملیات حرارتی سختکاری سطحی می شود. از طرفی وجود مقادیر قابل توجه عناصر آلیاژی کرم و نیکل در ترکیب شیمیایی این فولاد باعث بهبود تافنس و ضربه پذیری آن می گردد. این آلیاژ در ساخت دیسک های دندانه دار، ابزار اندازه گیری، چرخ دنده، چرخ زنجیز، غلتک نورد سرد، ابزار پرس، برش و نجاری استفاده می شود.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.12%
C-Max
0.17%
Si-Min
0.15%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.40%
Mn-Max
0.60%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
1.40%
Cr-Max
1.70%
Ni-Min
1.40%
Ni-Max
1.70%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
800MPa
استحکام کششی تا
1300MPa
استحکام تسلیم از
550MPa
ازدیاد طول از
8%
کاهش سطح مقطع از
35%
انرژی ضربه
60J
سختی تا
217HB

عملیات حرارتی

کار گرم از
850°C
کار گرم تا
1150°C
آنیل از
610°C
آنیل تا
650°C
نرماله از
850°C
نرماله تا
880°C
سخت کاری از
840°C
سخت کاری تا
870°C
تمپر از
170°C
تمپر تا
210°C

استانداردها

DIN (German)
15CrNi6
AFNOR(France)
16NC6
AISI(USA-SAE)
4320
PN (Poland)
15HN