فولاد WN 1.6587 یا DIN 17CrNiMo6 از جمله فولادهای سمانتاسیون آلیاژی کم کربن است که می توان از طریق عملیات حرارتی سختکاری سطحی مثل کربوره کردن، سطح آن را سخت کرد. از طرفی وجود عناصر آلیاژی باعث استحکام و چقرمگی مغز قطعه شده که آن را برای ساخت قطعات با حساسیت بالا و تحت تنش های شدید مثل شفت ها و چرخ دنده های گیربکس و دیسک ها مناسب می سازد.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.15%
C-Max
0.21%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.50%
Mn-Max
0.90%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
1.50%
Cr-Max
1.80%
Ni-Min
1.40%
Ni-Max
1.70%
Mo-Min
0.25%
Mo-Max
0.35%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
850MPa
استحکام تسلیم از
700MPa
ازدیاد طول از
7%
کاهش سطح مقطع از
30%
انرژی ضربه
44J
سختی تا
255HB

عملیات حرارتی

کار گرم از
850°C
کار گرم تا
1150°C
آنیل از
650°C
آنیل تا
700°C
نرماله از
850°C
نرماله تا
880°C
سخت کاری از
830°C
سخت کاری تا
870°C
تمپر از
150°C
تمپر تا
200°C

استانداردها

DIN (German)
17CrNiMo6
BS(British)
18CrNiMo7-6
AFNOR(France)
18CND6
UNI (Italy)
18NiCrMo7
PN (Poland)
17HNM