فولاد WN 1.7147 یا DIN 20MnCr5 از جمله فولادهای کم آلیاژ سمانته است که با توجه به مقدار کم کربن و وجود عناصر کرم و منگنز در ترکیب شیمیایی آن هم قابلیت سختکاری سطحی (کربن دهی یا کربورایزینگ) داشته و هم مغز آن از استحکام نسبتاً مناسبی برخوردار است. این فولاد در ساخت قطعاتی همچون انقال دهنده های نیرو، چرخ های دندانه دار، چرخ دنده های سایز متوسط، مفصل گردان و پین ها استفاده می شود.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.17%
C-Max
0.22%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
1.10%
Mn-Max
1.40%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
1.00%
Cr-Max
1.30%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
750MPa
استحکام کششی تا
1400MPa
استحکام تسلیم از
550MPa
ازدیاد طول از
7%
انرژی ضربه
20J
سختی تا
255HB

عملیات حرارتی

کار گرم از
850°C
کار گرم تا
1150°C
آنیل از
650°C
آنیل تا
700°C
نرماله از
840°C
نرماله تا
870°C
سخت کاری از
860°C
سخت کاری تا
900°C
تمپر از
150°C
تمپر تا
200°C

استانداردها

DIN (German)
20MnCr5
GB (China)
20CrMn
AFNOR(France)
20MC5
AISI(USA-SAE)
4820
UNI (Italy)
20MnCr5
PN (Poland)
20HG