فولاد AISI 9315 جزء فولادهای آلیاژی کم کربن (سمانته) است که از طرفی قابلیت کربن دهی و سخت کاری سطحی داشته و از سویی دیگر با توجه به وجود عناصر نیکل و کرم از تافنس و استحکام مناسب در مغز قطعه برخوردار است. همچنین عنصر مولیبدن علاوه بر افزایش استحکام باعث بهبود مقاومت به حرارت نیز می گردد. این فولاد برای ساخت قطعات فورج با ابعاد بزرگ، چرخ دنده، شفت، میل لنگ و سایر قطعات تحت بارگذاری شدید در صنایع هوایی، توربین ها و خودروها استفاده می شود.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.13%
C-Max
0.18%
Si-Min
0.20%
Si-Max
0.35%
Mn-Min
0.45%
Mn-Max
0.65%
P-Min
0.0%
P-Max
0.025%
S-Min
0.0%
S-Max
0.025%
Cr-Min
1.00%
Cr-Max
1.40%
Ni-Min
3.00%
Ni-Max
3.50%
Mo-Min
0.08%
Mo-Max
0.15%

خواص مکانیکی

استحکام کششی تا
862MPa
استحکام تسلیم از
350MPa
استحکام تسلیم تا
550MPa
ازدیاد طول از
8%
ازدیاید طول تا
25%
کاهش سطح مقطع از
45%
انرژی ضربه
44J
سختی تا
248HB

عملیات حرارتی

کار گرم از
925°C
کار گرم تا
1205°C
آنیل از
600°C
آنیل تا
60°C
نرماله از
890°C
نرماله تا
910°C
سخت کاری از
790°C
سخت کاری تا
830°C
تمپر از
150°C
تمپر تا
200°C

استانداردها

DIN (German)
1.6658
BS(British)
S157
AFNOR(France)
9160C301
AISI(USA-SAE)
9315