(ST70)

فولاد DIN WN 1.0070 یا DIN St 70 از جمله فولادهای کربنی است که نیاز به عملیات حرارتی نداشته و استحکام آن در مقایسه با گریدهای هم¬خانواده به مقدار قابل توجهی بیشتر است. این فولاد پس از تولید به روش کارگرم می تواند جهت ساخت قطعات صنعتی از جمله قطعات فورج، شفت ها و دنده ها و در برخی کاربردهای ساختمانی مثل ساخت پل و کشتی، راکتور، مبدلهای حرارتی و سازه های فولادی مورد استفاده قرار گیرد.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.0%
C-Max
0.65%
P-Min
0.0%
P-Max
0.045%
S-Min
0.0%
S-Max
0.045%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
640MPa
استحکام کششی تا
900MPa
استحکام تسلیم از
285MPa
ازدیاد طول از
3%

عملیات حرارتی

استانداردها

DIN (German)
St 70-2
BS(British)
E360
AFNOR(France)
A70/E360
UNI (Italy)
FE690/FE70-2
GOST (Russia)
C375
PN (Poland)
MSt7