فولاد WN 1.6523 یا DIN 20NiCrMo2 از جمله فولادهای کم آلیاژ سمانته است که از طریق عملیات سخت کاری سطحی (کربن¬دهی) می توان سطح آن را سخت کرد. وجود همزمان عناصر کرم، نیکل و مولیبدن باعث افزایش استحکام، سختی پذیری، چقرمگی و مقاومت حرارتی می شود. این آلیاژ در ساخت قطعاتی همچون بوش ها و شفتها و قطعات دندانه دار تحت بارگذاری شدید مثل چرخ دنده ها، کوپلینگ ها و پیچ ها که سطح سخت و مغز نرم (چقرمه) مورد نیاز است، قابل استفاده است.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.17%
C-Max
0.23%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.65%
Mn-Max
0.95%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
0.35%
Cr-Max
0.70%
Ni-Min
0.40%
Ni-Max
0.70%
Mo-Min
0.15%
Mo-Max
0.25%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
470MPa
استحکام کششی تا
1160MPa
استحکام تسلیم از
470MPa
ازدیاد طول از
9%
کاهش سطح مقطع از
40%
انرژی ضربه
25J
سختی تا
212HB

عملیات حرارتی

کار گرم از
850°C
کار گرم تا
1150°C
آنیل از
650°C
آنیل تا
700°C
نرماله از
850°C
نرماله تا
880°C
سخت کاری از
860°C
سخت کاری تا
900°C
تمپر از
150°C
تمپر تا
200°C

استانداردها

DIN (German)
20NiCrMo2
BS(British)
805A20
GB (China)
20CrNiMo
AFNOR(France)
20NiCrMo2
AISI(USA-SAE)
8620
UNI (Italy)
20NiCrMo2
GOST (Russia)
AS20ChGNM
PN (Poland)
20HNM