فولاد WN 1.7035 یا DIN 41Cr4 جزء فولادهای کم آلیاژ محسوب می گردد. وجود مقادیر قابل توجه عناصر کربن و کرم باعث عملیات حرارتی پذیر بودن این فولاد می گردد (کوئنچ-تمپر). این آلیاژ مناسب شکل دهی و اکستروژن سرد بوده و می توان برای ساخت اجزای ماشین آلات مثل ژورنال محورها و قطعات خودرو مثل اکسل، فرمان و سگ دست که تحت بارهای نرمال و متوسط هستند از آن استفاده کرد.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.38%
C-Max
0.45%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
0.60%
Mn-Max
0.90%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.0%
S-Max
0.035%
Cr-Min
0.90%
Cr-Max
1.20%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
800MPa
استحکام کششی تا
1200MPa
استحکام تسلیم از
560MPa
ازدیاد طول از
11%
کاهش سطح مقطع از
30%
انرژی ضربه
30J
سختی تا
225HB

عملیات حرارتی

کار گرم از
850°C
کار گرم تا
1050°C
آنیل از
680°C
آنیل تا
720°C
نرماله از
840°C
نرماله تا
880°C
سخت کاری از
820°C
سخت کاری تا
860°C
تمپر از
540°C
تمپر تا
680°C

استانداردها

DIN (German)
41Cr4
BS(British)
41Cr4
JIS (Japan)
SNCM447
GB (China)
40Cr
AFNOR(France)
41Cr4
AISI(USA-SAE)
5140
UNI (Italy)
41Cr4
GOST (Russia)
40Ch
PN (Poland)
40H