فولاد WN 1.7139 یا DIN 16MnCrS5 جزء فولادهای کم آلیاژ سمانته است که سطح آن از طریق عملیات سختکاری سطحی سخت می گردد. عناصر کرم و منگنز مهمترین عناصر استحکام بخش در ساختار این آلیاژ هستند. این آلیاژ برای ساخت میل لنگ، چرخ دنده، میل بادامک، پین های زنجیر، گژن پین در خودرو و تراکتور و پیچ دنده گرد، کوپلینگ و سایر قطعات تحت تنش در موتورها و توربین های گازی و بخار استفاده می گردد.

ترکیب شیمیایی (درصد وزنی)

C-Min
0.14%
C-Max
0.19%
Si-Min
0.0%
Si-Max
0.40%
Mn-Min
1.00%
Mn-Max
1.30%
P-Min
0.0%
P-Max
0.035%
S-Min
0.02%
S-Max
0.04%
Cr-Min
0.80%
Cr-Max
1.10%

خواص مکانیکی

استحکام کششی از
650MPa
استحکام کششی تا
1200MPa
استحکام تسلیم از
450MPa
ازدیاد طول از
9%
کاهش سطح مقطع از
40%
انرژی ضربه
25J
سختی تا
207HB

عملیات حرارتی

کار گرم از
850°C
کار گرم تا
1100°C
آنیل از
650°C
آنیل تا
700°C
نرماله از
840°C
نرماله تا
870°C
سخت کاری از
860°C
سخت کاری تا
900°C
تمپر از
150°C
تمپر تا
200°C

استانداردها

DIN (German)
16MnCrS5
BS(British)
16MnCrS5
AISI(USA-SAE)
A517 Grade F