صفحه اصلی
دانشنامه متالورژی
محصولات
آزمایشگاه ها
اخبار
درباره ما
جشم انداز
تماس با ما

دانش و صنعت کاربین، آمیزه ای از

خدمات ما


فعالیت های تولیدی

– تولید میلگردهای آلیاژی و صنعتی

– تولید انواع تسمه های آلیاژی و صنعتی

– تولید مقاطع چهارپهلوی آلیاژی و صنعتی

فعالیت های خدماتی

– ارائه خدمات پیلینگ بر روی میلگردهای صنعتی
– ارائه خدمات برش و تابگیری
– ارئه خدمات متالوگرافی، کوانتومتری

پروژه های ما


نوشته ها


شرکای تجاری